Chào mừng quý khách đến với website của Dư Niên!!!

Luật sư
Follow us:

Tin tức

BÀN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Ngày đăng :04/12/2019 - 5:01 PM

 

Một khi bạn, với tư cách cá nhân dùng tiền để mua bán, trao đổi với một cá nhân/tổ chức (một nhóm người) khác về một vật, chính là bạn vừa mua bán, trao đổi một hoặc nhiều quyền dân sự gắn liền với vật đó. Tiến trình từ khi bạn quyết định cho đến khi có được quyền dân sự gắn với vật mục tiêu, chính là thỏa thuận dân sự. Thỏa thuận dân sự có thể dùng lời nói hoặc mô tả những lời nói thành văn bản hoặc làm hành vi cụ thể.

 

Lựa chọn cách thỏa thuận (lời nói, hợp đồng, bằng hành vi cụ thể), phụ thuộc vào cách nhìn của từng người về mức độ lớn bé, giá trị nhiều ít của các quyền gắn liền với vật định mua bán /trao đổi. Nếu bạn chọn niềm tin về người, rằng giống như bạn họ có cùng trí nhớ và cùng giữ chữ tín, thực hiện đúng những gì đã trao đổi thì mọi văn bản/hợp đồng tạo ra không cần thiết nữa.

 

Thế nhưng, bạn có chút nghi ngờ về trí nhớ của mình và người, lúc này, lúc khác hoăc tin rằng cái lẽ “vô thường” tồn tại, thì “Hợp” cái sự “đồng ý” của hai, ghi lại bằng chữ vào tờ giấy thành Hợp Đồng là điều cần thiết. Có vậy, cả hai có cái nhắc mình không quên, tránh hiểu nhầm và không tranh cãi về sau.

 

Bởi cái lẽ “vô thường” tồn tại, không chỉ khiến sự vật đổi thay theo năm tháng, mà nó còn vận cả vào trong cái “ý” của con người, nên việc một bên, trước thì “đồng ý” nay “thay lòng đổi dạ” không tuân cũng lẽ thường. Người muốn theo, người không muốn thì tranh nhau, nên tranh chấp hợp đồng.

 

Đã tranh chấp thì ý định cuối cùng của người tranh là xác định mình đúng, người khác sai. Muốn phân định thì chọn tiêu chí làm chuẩn để đối chiếu, từ đó đưa ra phán quyết. Tranh nhau Hợp đồng dân sự thì dùng Bộ Luật Dân Sự để phân định.

 

Bộ Luật Dân Sư có 689 điều, điều 3 xem ra quan trọng nhất. Bởi, nó quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Các điều luật khác có quy định chi tiết thế nào, phức tạp đến đâu thì cũng tuân theo điều luật quy định nguyên tắc cơ bản mà phát triễn nên. Vậy, so gì thì so thì không quên so nội dung hợp đồng với điều 3 trong Bộ luật dân sự.

 

Khi so sánh để khách quan cần có tinh thần trung lập của người quan sát. người tranh là người trong cuộc, thường dùng hiểu biết sẵn có của mình tại thời điểm ký Hợp đồng, đinh ninh rằng nó hẵn đã trùng với điều luật rồi. Vậy khi so, gặp điều luật nào không lợi, thì khó lòng chấp nhận, đôi khi cố diễn giải khác đi, bóp cho nguyên nghĩa điều luật méo đi một chút mới thỏa lòng.

 

Dùng quan điểm của mình làm chủ là chủ quan. Vì cái chủ quan, hôm nay không may nhận cái “quả” này, nên ngưng dùng trong khi xét lại. Nếu không thể thoát xác như tề thiên đại thánh thì hãy mượn cái chủ quan của người khác giúp mình khách quan hơn khi xem và xét lại cái hợp đồng ngày xưa đã ký có hợp luật hay không.

 

Có khách quan, mới biết được cái ý của người “xưa thuận, nay đổi” là dựa vào đâu và dựa vào khi nào, nay dùng để đổi thay. Biết từ rất lâu, không nói, giờ nói thì đâu có trung theo cái sự thực nữa. Từ đó, nhận ra, tự mình và người có trung thực với nhau hay không ngay khi ký Hợp đồng.

 

So sánh sai thì nhận biết sai. Quyết định từ nhận biết sai thì kết quả không hạp ý mình là điều tất xảy ra. Vậy, khi so sánh cũng nên theo trình tự nhân-quả mà làm. Cái nào có trước là nhân, cái được tạo từ nhân thì là quả.

 

Trong Hợp đồng, đâu ai đánh máy ngược từ chỗ ký tên hai bên đi ngược lại cái tiêu đề hợp đồng. Nên bắt đầu cái tiêu đề làm mốc khởi đầu, so dần với Bộ Luật Dân Sự cho đến hết cuối hợp đồng mới thôi. Hợp luật, hợp pháp luật là các câu chữ mang nghĩa trùng với điều luật; không trùng nghĩa thì không hợp pháp luật.

 

Cả Hợp Đồng thì nhiều chữ, nhiều nghĩa, khi so thấy cái nào không hợp thì bỏ qua bên, Giữ cái còn lại để làm theo. Bỏ ý gì cũng có thể thay thế bàn lại, bỏ mấy cái ý liên quan sau đây thì hợp đồng xem như không còn gì để thực hiện nữa.

 

Đó là, Ai (bên A, quyền, nghĩa vụ đính kèm), làm gì (mua bán/trao đổi ), với Ai (bên B, quyền, nghĩa vụ đính kèm), về cái gì (cái vật mua bán /trao đổi với, cái giá, các tính chất, đặc điểm của vật đó), làm như thế nào (cách thanh toán, cách giao nhận), Ở đâu (địa điểm thanh toán, bàn giao vật), Khi nào (thời hạn thanh toán, bàn giao vật).

 

Các ý trên có đủ thì hợp đồng có nghĩa, để hai bên làm sau đó. Ai, Làm gì, Cái Gì là quan trọng hơn một chút với mấy cái còn lại. Theo văn phạm tiếng Việt, câu mà không có chủ ngữ , vị ngữ (động từ, bổ ngữ) thì đâu mô tả về việc nào, thì có gì để bàn. Nghĩ tương tự, thì trong hợp đồng mua bán, Bên mua, bên Bán không có, tiền không giao nhận, vật mua bán không tồn tại thì đâu có hiệu lực thực hiện cho cả hai.

 

Giả sử, người mua đã chuyển và người bán đã nhận tiền . Vậy là Ailàm gì đã có. Việc còn lại là chỉ xét có hay không tồn tại  "Cái gì" - “Vật mua bán”.

 

“Vật mua bán” chiếu theo sự quản lý của cơ quan nhà nước quy định trong luật mà phân thì có 02 loại: cho phép mua bán và cấm mua bán. Vật cụ thể và có giá trị lớn thì càng có quy định cụ thể trong Luật. Có vậy những người tham gia giao dịch tài sản này yên tâm, có cái để làm chứng dùng tranh phần đúng, sai về sau. Chứ tự hai bên trao đổi, dùng "vầng trăng" làm chứng như "romeo và Juliet" đã từng làm. Sau này, tranh chấp ở tòa, "chị Hằng" biết khi nào mới nhận được giấy triệu tập mà đến Tòa làm chứng cho cả hai bên.

 

 Chiếu theo Bộ luật dân sự mà tìm thì vật chỉ quy định chung theo nhóm như bất động sản (Đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, tài sản khác gắn đất đai, công trình xây dựng) và động sản (là những gì không phải là bất động sản). Cứ nhìn thực tế mà ngẫm thì đất đai, nhà, công trình xây dựng là vật “bất động”, dùng hai bàn tay mà đếm cũng không đủ; huống chi là vật “động”.

 

thế nên, Luật quy định riêng, chi tiết cho từng loại vật nhiều dạng đương nhiên có. Cụ thể như: Đất đai thì có Luật Đất Đai, Nhà ở thì có Luật Nhà ở, công trình xây dựng thì có Luật xây dựng, tiền thì có luật ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng…

 

Vậy mua bán, trao đổi một vật trong giao dịch dân sự mà chỉ dựa Bộ Luật Dân Sự mà so thì đâu đủ để xác định một vật có tồn tại hay không tại thời điểm giao dịch. Tra cứu luật chuyên ngành quy định về vật cụ thể đem mua bán và trao đổi là  việc cần làm.

 

Dùng luật chuyên ngành để so với vật mục tiêu hai bên thỏa thuận và mô tả trong Hợp đồng, mà đưa đến kết luận vật mua bán/trao đổi tồn tại hay tồn tại. Nếu tồn tại thì xem như 03 yếu tố quan trọng đã có thì xét tiếp các yếu tố còn lại. Nếu không tồn tại, thì như đã diễn giải ở trên, thì hai bên đâu có gì để quan hệ với nhau từ lúc ký, cũng như lúc hiện tại đang xét nữa.

 

Nếu vật không tồn tại, mà một hoặc cả hai tưởng tượng là có để mà mua bán/trao đổi thì quan hệ phát sinh từ cái ‘tưởng tượng” của từng bên. Sự “tưởng tượng” là kết quả từ các thông tin qua mắt thấy, tai nghe, như là nguyên liệu tạo ra một tượng, một hình trong tâm trí mà suy mà tưởng. Có tượng, có hình, có ảnh trong đầu, thì ta mới tin là có, nếu tâm trí trống rỗng thì sẽ xác quyết là không có.

 

 “Tưởng tượng” là kết quả thì phần nhiều nguyên nhân tạo ra, chính là hình ảnh, âm thanh nạp vào đầu qua mắt và lỗ tai. Thời công nghệ số, hình ảnh và âm thanh đâu chỉ chứa mỗi trên giấy, trên băng đĩa, mà còn cả trên mạng 4.0.

 

Thông tin trong hình ảnh, âm thanh hoặc chứa ý định thật toàn bộ hoặc không thật toàn bộ hoặc có cái thật, cái giả của tác giả. Vậy cũng không vội kết luận ngay mà cần thêm nhiều thông tin để loại dần chỉ còn một kết luận duy nhất. Bởi, Có một kết luận thì tạo niềm tin chắc chắn làm hành trang “phượt” trên các cung đường “tố tụng” mà điểm đến là lẽ phải đang chào đón vào một ngày không xa. Có từ 02 kết luận đồng thời trở lên thì biết lẽ phải nằm phương nào mà đi.

 

Tới đây, bạn đọc thấy rằng, một khi vướng tranh chấp Hợp đồng dân sự thì cũng lắm thứ để nghĩ. Các cách hiểu và làm ở trên, là việc người viết, khi hành nghề thường áp dụng; viết ra để bạn đọc tham khảo thêm. Bàn về Hợp đồng dân sự đâu phải đôi dòng ở trên là đủ. Bạn đọc nào quan tâm về đề tài này, thì phải tra cứu nhiều hơn nữa. Bạn cứ hỏi ngài “google’ thì chắc sẽ toại nguyện đôi ba phần.

 

Hồ Chí Minh, ngày 04.12.2019

Luật sư Nguyễn Hữu Thống

Chia sẻ:

Bài viết khác

Thông tin liên hệ

Công Ty Luật TNHH Dư Niên

TRỤ SỞ.

48 Nam Hòa, P. Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

___

CHI NHÁNH.

Tầng trệt,  Cao Ốc Hoàng Đan 

12M Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

____

Tel:      090 372 8686

Web:   dunilaw.vn

Email: dunilaw@gmail.com

Thống kê truy cập

Số người online: 4

Hôm nay: 17

Tuần này: 189

Tổng truy cập: 13703

Copyright © 2019 Công ty Luật TNHH Dư Niên. Design by Nina Co .,Ltd

Follow us:

HOTLINE

0909 02 6600
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 02 6600